Verseczky Ferenc temetése

Verseczky Ferenc elhunyt. Temetése a Péceli Református temetőben lesz, 2021. november 19-én 11 órakor.

Kategória: Tájékoztatás, Temetés | Hozzászólás most!

2021.11.08-ai Közgyűlés

Kedves Egyesületi Tagok!

A közgyűlés lezajlott, a csatolt jegyzökkönyv szerint. 2021. november 15-ig várjuk az észrevételeket és a szavazatokat.

A HSHE módosított Alapszabálya
Határozati javaslatok
jegyzőkönyv

Kategória: Felhívás, Közérdekű, Rendezvény | Hozzászólás most!

2021.11.08-ai Közgyűlés meghívó

Kedves Egyesületi Tagok!

Ezennel tisztelettel meghívunk Benneteket a „Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesület” elnevezésű társadalmi szervezet közgyűlésére.

1./ A közgyűlés helye: Budapest IX. kerület, Gyáli út 22.

2./ A közgyűlés megkezdésének időpontja: 2021-11-08., 16 óra.

3./ A közgyűlés tervezett befejezési időpontja: 2021-11-08., 18 óra.

4./ A Közgyűlés napirendje: A./ Az Alapszabály módosítása.
B./ Az elmaradt tagdíjak rendezése.
C./ Egyebek.

Ha a Közgyűlés 16 órakor határozatképtelen lenne, úgy a megismételt közgyűlést 2021-11-08-án 17 órára tűzzük ki. Ez a megismételt közgyűlés már a jelenlévő tagok létszámától függetlenül határozat képes lesz.

A járványhelyzet miatt csak az elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai vesznek részt személyesen a közgyűlésen. A közgyűlésen az Egyesület többi tagja – Az Alapszabály III/A/12./ pontjában részletesen leírt módon -, elektronikus eszköz igénybevételével vehet részt. A tagok a jelen meghívó mellékleteként megküldött határozati javaslatokon az „igen” a „nem”, illetve a „tartózkodom” szó aláhúzásával szavazhatnak. A szavazatokat az egyesület e-mailcímére (hshe@hshe.hu) kell visszaküldeni, legkésőbb 2021. november 16-án déli 12 óráig.

Aki az Egyesületet támogatni szeretné, illetve az elmaradt tagdíját kívánja rendezni, az adományát, illetve az elmaradt tagdíját a HSHE OTP-énél vezetett 11720001-20226103-00000000 számú számlára utalhatja át.

Budapesten, 2021. év október hónap 25. napján

Szívélyes üdvözlettel:

Légmán Miklós sk.
a HSHE titkára

A HSHE módosított Alapszabálya
Határozati javaslatok

Kategória: Felhívás, Közérdekű, Rendezvény | Hozzászólás most!

Az esztergomi távírda és távíróvonala története könyvbemutató

Kategória: Felhívás, Közérdekű, Rendezvény, Tájékoztatás | Hozzászólás most!

Rodek Antal temetése

Kategória: Tájékoztatás, Temetés | Hozzászólás most!

Elhunyt Rodek Antal

“Megrendülve értesültünk róla, hogy Rodek Antal, a képviselő-testület Jogi és Ellenőrzési Bizottságának tagja a mai napon elhunyt.
Tóni bácsi az elmúlt évtizedekben nagyon sokat tett városunkért, közösségünk aktív tagja volt, Hatvant és a hatvaniak ügyét mindig a szívén viselte.
Rodek Antal tagja volt a rendszerváltás után alakult első hatvani képviselő-testületnek, az ezt követő két ciklusban is megválasztották képviselőnek. Akkoriban a pénzügyi bizottságban tevékenykedett és a városfejlesztési bizottságot vezette.
Tóni bácsi azóta is fáradhatatlanul dolgozott Hatvanért, a hatvaniakért. Alapítója a Hatvani Városvédő Egyesületnek és tagja volt a helyi KDNP csoportnak. Egy jószívű, lelkiismeretes embernek ismertem meg, akire bármikor számíthattunk. A civil élet meghatározó alakja volt, fellépett a helyi kórusokkal, az egyházat is szolgálta kántorként.
Köszönünk neked mindent, Tóni bácsi! Nyugodj békében!
Őszinte részvétem a gyászoló családnak!” Horváth Richárd

Kategória: Tájékoztatás, Temetés | Hozzászólás most!

2021.06.18-ai Közgyűlés internetes szavazás

Kedves Tagok!

Elérkezett az első internetes szavazás.
A 2021.06.18-án megtartott közgyűlésen a jelenlevők a csatolt jegyzőkönyv szerinti döntéseket hozták meg.
Jegyzőkönyv
A HSHE módosított Alapszabálya

Aki nem tudott eljönni, annak most lehetősége van e-mailben megküldeni a szavazatát.
Ehhez az alábbi lapot kitöltve kérjük visszaküldeni a hshe@hshe.hu e-mailcímre 2021.06.24-én 12 óráig.
Határozati javaslatok

A visszaérkezett szavazatokat összesítjük és a végleges jegyzőkönyvben szerepeltetjük.

Kategória: Felhívás, Közérdekű, Rendezvény | Hozzászólás most!

Elhunyt dr. Molnár Istvánné

“Mély fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Molnár Istvánné született Habos Márta, életének 92. évében 2021. június 4-én elhunyt. Szerettünket örök nyugalomra helyezzük a római katolikus egyház szertartása szerint 2021. június 30-án 10.45 órakor a Rákoskeresztúri Újköztemetőben. Lelki üdvéért engesztelő szentmisén imádkozunk aznap 13.00 órakor a Kispesti Jézus Szíve templomban Bp. XIX. Áchim A. 78.” Molnár Család

Kategória: Tájékoztatás, Temetés | Hozzászólás most!

Közgyűlés pontosítás

Kedves Tagok!

A 2021.06.18-án tartandó közgyűlésünkre küldött meghívó bizonytalanságot okozott sokakban, ezért most elküldöm a részleteket:

– A közgyűlés helyszíne 1094 Budapest, Gyáli út 22.

– A közgyűlés megkezdésének időpontja: 2021.06.18., 16 óra

– Megismétel közgyűlés megkezdésének időpontja: 2021.06.18., 17 óra

– A közgyűlésen mindenki személyesen részt vehet az aktuális járványügyi szabályok betartásával.

– Aki nem tud személyesen részt venni, annak lehetősége lesz pár napig, utólag e-mailben szavazni, ehhez jövő hét hétfőn fogok anyagot küldeni mindenkinek.

– A korábban kiküldött alapszabály további finomításokon esett át, ezért a közgyűlésen, a jelen levelemhez csatolt alapszabály kerül megvitatásra és szavazásra.

A HSHE módosított alapszabálya
A HSHE költségvetése
A HSHE 2020. évi_munkatervének kiértékelése 1-es számú verziója
Határozati javaslatok a HSHE 2021.06.14-ei közgyűlésén

Kategória: Felhívás, Közérdekű | Hozzászólás most!

Változás a 2021. június 16-i online közgyűléssel kapcsolatban

Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete
1107 Budapest, Ceglédi út 30.

MEGHÍVÓ

Ezennel tisztelettel meghívunk a „Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesület” elnevezésű társadalmi szervezet online közgyűlésére.

1./ A közgyűlés helye: 1094 Budapest, Gyáli út 22.

2./ A közgyűlés megkezdésének időpontja: 2021-06-18., 16 óra

3./ A közgyűlés tervezett befejezési időpontja: 2021-06-18., 18 óra.

4./ A Közgyűlés napirendje:

A./ Az Egyesület titkárának a beszámolója a 2020-as év főbb eseményeiről.

B./ Tájékoztatás a 2020-as pénzügyi év tényszámairól és a 2021-es pénzügyi év
tervezetéről.

C./ Az Alapszabály módosítása.

D./ A tagdíjak befizetése.

C./ Egyebek.

Az online közgyűlésre – a jelen meghívó honlapon való közzétételét követő napon déli 12 órától – lehet regisztrálni, vagy Szilágyi Bertalan email címén (szilagyi.bertalan@hht98.hu), vagy Sárközi András mobiltelefonjára (+36/70/337-4053) küldött SMS üzenettel.

Kérlek Benneteket, hogy minél többen szóljatok hozzá a mellékelten megküldött anyagokhoz.

A meghívó mellékletét képezi a HSHE Alapszabály 2021. évi módosításának a tervezete, a határozati javaslatok tervezete, a 2020-as évről szóló beszámoló, a jegyzőkönyv tervezete, valamint a 2020-as pénzügyi évről szóló tájékoztató. Amennyiben van olyan tag, aki nem rendelkezik internet elérhetőséggel és szeretné a dokumentumokat megtekinteni, úgy kérem, hogy szíveskedjék Szilágyi Bertalannal (+36/30/250-5836, vagy +36/1/431-8282) egyeztetni.

A közgyűlést – a járványügyi helyzet miatt – online módon tartjuk meg. Emiatt azt kérjük, hogy az egyes határozati javaslatoknál pontosan írjátok meg, az igen, a nem vagy a tartózkodom szót, s a döntéseteket küldjétek meg Szilágyi Bertalan villámposta címére. (szilagyi.bertalan@hht98.hu)

Budapesten, 2021-05-31.
Szívélyes üdvözlettel:

Légmán Miklós sk.
a HSHE titkára

A HSHE módosított alapszabálya
A HSHE költségvetése
A HSHE 2020. évi_munkatervének kiértékelése 1-es számú verziója
Határozati javaslatok a HSHE 2021.06.14-ei közgyűlésén

Kategória: Felhívás, Közérdekű | Hozzászólás most!