Kiss László temetés

Kategória: Temetés | Hozzászólás most!

Leletmentés a Baross utca – Rigó utca sarkán

Az élet bizony produkál váratlan eseményeket. Budapesten, 2018 június 6.-án, a hajdan volt József Távbeszélő Központtól negyed mezőnyi távolságra lévő Baross és Rigó utca sarkán, a föld alatt, ismeretlen, múltbeli távközlési tárgyakra bukkantak napjaink kábelesei. Heffler József tudta, hogy igen fontos történelmi tárgyak hevernek a földalatti teremben. 

Mint sok más, a magyar távközlési hálózatok múltjával kapcsolatos eset, ez is gyorsan hozzám, a régmúlt idők ismerőjéhez, kutatójához került. Hamar kiderült, hogy a ma már csodálkozást keltő ismeretlen tárgy, tárgyak az elmúlt század helyközi távbeszélő kábelhálózatának okkal itt felejtett érdekességéi. Később az okra is fény derül.

De, beszéljünk már arról, mit is találtak a jó kábelesek. Talán nyolcan évig is háborítatlanul rejtőzött a földalatti „padmalyban” három erősen rozsdás-sáros, hajdan messze földre hírt szálállító, távközlő távkábel erősítő eszköz; három pupínfazék. Talán egykezemen meg tudnám számolni azt a néhány szakembert, akik mostanában még ilyennel dolgoznak. A távközlés műszaki fejlődése ezt a világot mára már túlhaladta. Ezek a kábelek lassan üzemen kívül kerültek. Az kábeleket a rendszerváltás után, mint értékes hulladékot eltávolították a földalatti távközlő hálózatból. A három pupinfazekat a jelentős súlyúk és kis értékük miatt itt hagyták, és az évek során elfeledkeztek róluk.

A Baross és Rigó utca sarkán már 1915-ben megépítették azt a földalatti kábelaknát, melyhez az 1950-es években egy tágas toldalék-aknát építettetek, direkt a pupinfazekaknak (most már nevezzük ezeket egyszerűen csak pupinoknak, mint ahogyan a szakmában hajdan is egyszerűen nevezték). Ebbe a toldalék aknába, a padmalyba, mint ahogyan ezt az akna-féleséget elődeim nevezték, igen ritkán, és csak egy szűk csoport, néhány szakemberből álló „távkábelszerelő” járt, be. De nem is kellett ide bemenni, mert ezek a pupinok különben az országút menti nyomvonalban közvetlenül a földbe is lettek beásva. Ott sem és itt sem igényeltek semmi féle fizikai felügyeletet.

És megkezdődött a leletmentés a pesti járókelők csodálkozó, kíváncsiskodó, és kérdezgető-csevegő jelenléte mellett. A Magyar Telekom múltat is szerető, sokrétű sperciális felkészültségű kábelszerelője Jakab Gyula, és a Hortobágy szélen, közeljövőben létesülő nagy, szabadtéri és méltán impozáns, távközlő hálózatok múzeális gyűjteményének helyt adó Lukács Balázs, valamint én, így hármasban, megkezdtük a tárgyak megmentését. A
szakszerűen és gyorsan zajló esemény a föld alól előhozta az elfeledett „kincseket”. De, most már, inkább beszéljenek a képek.

Baross utca és Rigó utca sarkán megnyílott a járda, indult a daru, kezdődött a leletmentés

Megérkezett Lukács Balázs, még kánikulai civilben van, előtérben a nagyon régi, szögletes aknafedél

Balázs beöltözött. Gyula fején is már ott van a kobak

Kezdődik a munka, Balázs indul a föld alá, a sötét, sáros, nyálkás ismeretlenbe

Nyolcvan év után az első „kincs” napvilágra kerül

A biztosító kötél szabályos megfogását a hegymászók is megirigyelnék

Nagy az öröm! A kiselefánt súlyú, hatalmas pupinfazék már kint van!

A második pupin is felszínre került

Korábban megpróbálták felnyitni ezt a kisebb pupint, de nem boldogultak vele

Érkezik a harmadik. Mérete, mint egy megtermett sertés, csak sokkal nehezebb

Minden régiség a gépkocsin van

Sikeresen véget ért a pupinok kiemelése. A leletmentés izgalmában még én is megizzadtam

Írta és szerkesztette: Sáfár József. Fényképeket készítette: Lukács Balázs és Sáfár József
A képek felhasználása vagy közzététele engedélyhez kötött.

Kategória: Közérdekű, Nincs kategorizálva, Tájékoztatás | Hozzászólás most!

Közgyűlés meghívó

Ezennel tisztelettel meghívjuk Önt a „Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesület” elnevezésű társadalmi szervezet közgyűlésére.

1./ A közgyűlés helye: Budapest IX. kerület, Gyáli út 22.

2./ A közgyűlés megkezdésének időpontja: 2018-04-25, 17 óra.

3./ A közgyűlés tervezett befejezési időpontja: 2018-14-25, 18 óra.

4./ A Közgyűlés napirendje:

• Az elnök beszámolója a 2017. évi munkáról, és a 2018. évi munkaterv elfogadása

• A 2017. évi pénzügyi év kiértékelése, a 2018-as költségvetés elfogadása.

• Az elmaradt tagdíjak rendezése.

• Egyebek.

Ha a Közgyűlés 17 órakor határozatképtelen lenne, úgy a megismételt közgyűlést 2018-04-25-én 18 órára tűzzük ki. Ez a megismételt közgyűlés már a jelenlévő tagok létszámától függetlenül határozatképes lesz.

Aki az Egyesületet támogatni szeretné, az adományát a HSHE OTP-énél vezetett 11720001-20226103-00000000 számú számlára utalhatja át.

Budapesten, 2018. év április hónap „ „ Szívélyes üdvözlettel:

Légmán Miklós sk.
a HSHE titkára

Kategória: Felhívás | Hozzászólás most!

Sztán György temetése

2018. április 13-án 11 óra 15 perckor lesz a Rákoskeresztúri Új köztemető szóró parcellájában.

Kategória: Nincs kategorizálva | Hozzászólás most!

Elhunyt!

Sztán György volt munkavezető 2018 március 1-én meghalt.

Temetéséről később intézkednek.

Kategória: Felhívás, Temetés | Hozzászólás most!

Ünnep

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk minden kedves tagtársunknak.

Kategória: Nincs kategorizálva | Hozzászólás most!

A magyarországi vezetékes távközlés kronológiája

Feltöltésre került a Volt egyszer egy… kategóriába “A magyarországi vezetékes távközlés kronológiája”
Hozzászólásban várjuk az észrevételeket!

Kategória: Nincs kategorizálva | Hozzászólás most!

Sáfár József előadása

Sáfár József a M5 Tv csatornán 29-én 12.30 kor a „mindenki akadémiája” keretén belül előadást tartott „A magyar távíró igaz története” címmel.
Alább megtekinthető:

Kategória: Közérdekű | Hozzászólás most!

Hshe közgyűlés és IV. Hálózatos Találkozó

A „Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete” nevében ezennel meghívjuk Önt a negyedik Hálózatos Találkozóra.

1./ A Találkozó helye: 1068 Budapest, Benczúr utca 27., Díszterem.

2./ A Találkozó időpontja: 2017. november 03-a 10 óra.

3./ Program:

• 10 óra és 10 óra 10 perc között Sárközi András: Köszöntő

• 10 óra 10 perc és 12 óra között négy rövid, szakmai előadás

• 12 óra és 14 óra között: A HSHE közgyűlése, illetve megismételt közgyűlése vele párhuzamosan.

• 12 óra és 14 óra között: Szünet. (Szolid vendéglátás: szendvics, üdítő)

• 14 óra és 14 óra 30 perc között: Előadás a Kábelüzem történetéről..

• 14 óra 30 perctől baráti beszélgetések..

• 17 órától vacsora és a baráti beszélgetés folytatása.

Kategória: Nincs kategorizálva | Hozzászólás most!

Emlékhely avatás

Szepetneken, a közelmúltban kialakított Szepetneki Drótosok köztéri emlékhelyen 2017. augusztus 26-án délelőtt, ünnepélyesen felavatásra került a Szepetneki Drótosok köztéri emlékműve, melyet a Szepetneki Önkormányzat állított.
Az emlékmű avatásán a szepetneki, majd az állami megemlékezés és egyházi áldás után a szakmai hagyományőrzés képviseletében Sárközi András, a HSHE elnöke emlékezett az elmúlt idők hálózatos világára, végezetül Sáfár József szavai zárták emlékező méltatást.
Az emlékmű leleplezését követően a koszorúzók között Csapó Attila, Lukács Balázs, Sárközi András és nejeik, valamint Sámóczi István is főhajtás mellett helyezték el az emlékezés koszorúját és virágait. A helyi lakosság, a távírdások leszármazottai is sok-sok virággal, mécsessel emlékeztek a drótosokra. Az avatáson részt vevő helyi vezetés, állami, és a határon túli Kürt község ünneplői mellet a Magyar Telekom képviseletében Heffler József és neje is koszorúzott.
A Magyarországon egyedül álló, új létesítmény méltó emléket állít a Szepetneki Drótosoknak, a magyar távírdásoknak, a korabeli távírda és távközlő hálózat-építő munkásságnak. Igaz, mostanra már kialudtak az emlékmű távírópóznája lábánál lobogó mécsesek, de a résztvevők szívében tovább él és élni fog az emlékezés lángja.

 
Sáfár József
 

Kategória: Közérdekű, Rendezvény | Hozzászólás most!