Támogatás

Egyesületünk mind a segélyezés, mind pedig a hírközlési relikviák gyűjtése terén „úttörő” munkát kíván végezni. Az Egyesület célja az egykori Posta Központi Kábelüzem Szakszervezeti Bizottságát jogelődnek tekintve, ezen üzem dolgozóinak (nyugdíjasainak) segélyezése nehéz élethelyzetekben, továbbá az egykori Kábelüzem (POLÉKÁV, Posta Központi Kábelüzem, Posta Építési Üzem, EMTEL Kft., Matávline Kft., a továbbiakban: Kábelüzem) emlékeinek gyűjtése, rendszerezése, közreadása. A Kábelüzem dolgozói által a Balatonudvari, Hunyadi János út 30-32. (helyrajzi szám: 104-től 108-ig) szám alatt felépített üdülő ingatlan fenntartása, üzemeltetése, fejlesztése. E célok megvalósítása során az Egyesület az 1997. évi CLVI. törvény 26.§.c./ bekezdés 5./ és 6./ pontjában meghatározott kiemelten közhasznú tevékenységet folytatja (kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása. Ezen tevékenységek a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján olyan közfeladat, amelyről törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján valamely állami szervnek, vagy önkormányzatnak kell gondoskodnia.

Az egyesület támogatható bármilyen mértékű összeggel az új

(régi számlaszám: 11720001-20219413)

11720001-20226103

számlaszámon

A számlaszám változást igazoló irat:

Amennyiben a tagdíját szeretné befizetni átutalással azt is megteheti a fenti számlaszámra, csak a megjegyzés mezőbe kérjük beírni hogy: X.Y. tagdíja

A tagdíj mértéke: Nagykorú tagok esetében: 3000 forint/év, kiskorú tagok esetében: 1500 forint/év, Jogi személyiségű tag esetén: 15.000 forint/év.

Egyesületünk 2010-től jogosulttá vált az adó 1% befogadására. Adószámunk a következő:

18194351-1-13


Related Images:

One Response to Támogatás

  1. Visszajelzés: Számlaszám változás és taggyűlés meghívó | HSHE honlapja

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.